Przekształcenia, upadłość i likwidacja

Joanna Wrońska jako radca prawny oraz czynny syndyk masy upadłości i doradca restrukturyzacyjny posiada bogate doświadczenie w zakresie przekształcania, podziałach, łączeniach, restrukturyzacji, upadłości i likwidacji spółek.

Nasza Kancelaria pomoże jednoosobowej działalności gospodarczej przekształcić się w spółkę, czy też pomoże w połączeniu kilku spółek w jedną spółkę bądź też podziale spółki na kilka mniejszych. Kancelaria poprowadzi cały proces transformacji spółek, w następującym zakresie:

– przekształcenia spółki cywilnej (S.C.) w spółkę prawa handlowego,

– przekształcenie spółki osobowej jednego typu w spółkę osobową innego typu lub spółkę kapitałową,

– przekształcenie spółki kapitałowej jednego typu w spółkę kapitałową innego typu lub spółkę osobową,

– przeprowadzanie audytu prawnego (Due Deligence),

– optymalizacja podatkowa,

– łączenie jednej/kilku spółek z inną spółką bądź spółkami,

– podział jednej/kilku spółek

Kancelaria przygotuje odpowiednie dokumenty oraz poprowadzi proces likwidacji spółek cywilnych oraz spółek prawa handlowego. Kancelaria prawna Opole poprowadzi oraz przygotuje wieloetapowy proces przygotowania spółki do ogłoszenia upadłości. Złożenie w odpowiednim czasie wniosku o ogłoszenie upadłości chroni członków zarządu spółki przed ponoszeniem odpowiedzialności za długi spółki oraz umożliwia wierzycielom zaspokojenie swoich wierzytelności w możliwie najwyższym stopniu.