Przedsiębiorcy

W ramach obsługi prawnej klientów biznesowych Kancelaria Radcy Prawnego Opole świadczy następujące usługi:

– udzielanie porad prawnych

– stałą obsługę prawną dla firm,

– rejestracja spółek prawa handlowego w Krajowym Rejestrze Sądowym,

– pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej,

– pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej i rejestracji spółek przez obywateli państw trzecich,

– windykację należności,

– prowadzenie spraw sądowych,

– zastępstwo procesowe przed sądem w tym w sporach pracowniczych,

– sporządzanie i opiniowanie projektów umów.