Oddłużanie

Kancelaria zajmuje się kompleksowym oddłużaniem w Opolu i okolicach. Kancelaria oferuje kompleksowe wsparcie osób fizycznych, niebędących przedsiębiorcami w procesie zmierzającym do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Jesteś osobą zadłużoną pomożemy Ci oddłużyć się poprzez poprowadzenie całego procesu związanego z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej w Opolu i okolicach.

Jeżeli prowadziłeś działalność gospodarczą i pozostały niezapłacone długi z działalności gospodarczej pomożemy Ci oddłużyć się poprzez złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Kancelaria świadczy usługi oddłużeniowe w Opolu i okolicach dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz usługi oddłużeniowe spółek. Kancelaria zajmie się poprowadzeniem sprawy o oddłużenie firm od oceny finansowej po sporządzenie i poprowadzenie sprawy o ogłoszenie upadłości.

Wsparcie Kancelarii obejmuje w szczególności:

– doradztwo prawne w zakresie istnienia przesłanek formalnych do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości,

– ocenę przyczyn powstania zadłużenia pod kątem możliwości złożenia wniosku;

-przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami;

– pomoc prawną w kontaktach z sędzią-komisarzem, syndykiem i wierzycielami;

– zaskarżanie postanowień sędziego-komisarza oraz czynności syndyka;

– przygotowywanie wniosku o umorzenie zobowiązań.

Kancelaria oferuje również wsparcie dłużnika w trakcie całego postępowania upadłościowego obejmuje reprezentację przed sądem, syndykiem i wierzycielami.