Obsługa spółek prawa handlowego

  • – udzielanie porad prawnych dla wspólników oraz członków zarządów spółek z o.o.,
  • – stała obsługa prawna spółek,
  • – reprezentacja spółki z o.o. w postępowaniu sądowym,
  • – obrona członków zarządu spółki z o.o. przed dochodzeniem roszczeń przez wierzycieli spółki z o.o.,
  • – przygotowywanie umów zbycia bądź nabycia udziałów w spółkach – przeniesienie majątku spółki,
  • – powiernicze nabycie udziałów,
  • – uchylenie, unieważnienie uchwał wspólników,
  • – kompleksowa organizacja i prowadzenie walnych zgromadzeń spółki z o.o. w tym sporządzanie protokołów ze zwyczajnych i nadzwyczajnych zgromadzeń wspólników,
  • – udział w negocjacjach oraz opracowywanie porozumień, przygotowywanie i opiniowanie umów z zakresu prawa handlowego.