Prawo cywilne

Kancelaria Radcy Prawnego Joanny Wrońskiej w ramach prawa cywilnego oferuje m.in. następujące usługi: związane z prawem własności, w tym z nabywaniem i zbywaniem nieruchomości, zniesienia współwłasności, ustanowienia służebności przesyłu, powództwo o zaniechanie naruszeń wraz z żądaniem zapłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości, dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia, ochrony dóbr osobisty.