Kancelaria Radcy Prawnego Joanny Wrońskiej świadczy zarówno stałą pomoc prawną, w ramach umów stałego zlecenia : - z wynagrodzeniem ryczałtowym,
- z wynagrodzeniem ryczałtowym z limitem godzin,
- z wynagrodzeniem ryczałtowym z limitem kwoty,
jak również doraźną pomoc prawną :
- w ramach konkretnej sprawy w przypadku, której wynagrodzenie jest ustalane bezpośrednio z klientem,
- prowadzenie spraw sądowych za wynagrodzeniem określonym rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielanej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. 2002, Nr 163, poz. 1349, ze zm.).

Konkretne warunki finansowe możemy zaproponować Państwu po uzyskaniu szczegółowych informacji, co do zakresu obsługi .

Windykacja należności: Kancelaria Radcy Prawnego Joanny Wrońskiej posiada bogate doświadczenie w windykacji należności. Dokładamy należytej staranności aby szybko i sprawnie uzyskać tytułu wykonawczy oraz wyegzekwować należność od dłużnika. W zależności od posiadanych dokumentów przez klienta postępowanie sądowe prowadzone jest w trybie: nakazowym, upominawczym w tym również Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym, zwykłym.
Zakres usługi obejmuje:
- analizę prawną wierzytelności oraz posiadanych dokumentów,
- wezwanie do zapłaty,
- sporządzenie pozwu, złożenie pozwu w sądzie,
- monitoring postępowania sądowego związanego z wydaniem nakazu zapłaty lub wyroku,
- reprezentacja przed sądem,
- uzyskanie nakazu zapłaty lub wyroku,
- wystąpienie z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności,
- sporządzenie wniosku o wszczęcie egzekucji ze wskazaniem komornikowi informacji na temat majątku dłużnika,
- monitoring postępowania egzekucyjnego,
- uzyskanie zapłaty lub postanowienia o umorzeniu bądź uznaniu egzekucji za bezskuteczną.

Rejestracja spółek prawa handlowego: Radca prawny Joanna Wrońska posiada bogate doświadczenie w zakładaniu spółek, ich przekształcaniu, podziałach, łączeniu i likwidacji. Kancelaria Radcy Prawnego Joanny Wrońskiej oferuje kompleksową usługę rejestracji spółek prawa handlowego takich jak: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna oraz coraz bardziej popularną i korzystną ze względu na prawo podatkowe spółkę komandytowo- akcyjną. Kancelaria zapewnia swoim Klientom pomoc prawną w całym procesie tworzenia spółki, począwszy od uzgodnienia szczegółowych elementów umowy/statutu spółki po przeprowadzenie procedury rejestracyjnej przed Sądem Rejestrowym aż po uzyskanie postanowienia o wpisaniu spółki do rejestru.
Zakres usługi obejmuje:
- sporządzenie umowy/statutu spółki,
- umówienie terminu u notariusza celem podpisania umowy/statutu spółki,
- uzgodnienie z notariuszem elementów umowy/ statutu spółki,
- udział przedstawiciela kancelarii z Klientem w dniu podpisywania umowy u notariusza,
- przygotowanie formularzy i dokumentów niezbędnych do zarejestrowania spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym,
- przygotowanie deklaracji niezbędnych do zarejestrowania spółki w Urzędzie Skarbowym, ZUS, GUS,
- monitoring postępowania rejestracyjnego do momentu uzyskania postanowienia o wpisaniu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego.

Agencje zatrudnienia: Kancelaria Radcy Prawnego Joanny Wrońskiej specjalizuje się w obsłudze agencji zatrudnienia oraz agencji pracy tymczasowej.
Zakres usługi obejmuje:
- rejestrację agencji zatrudnienia bądź agencji pracy tymczasowej,
- opracowywanie standardowych umów o pracę dla osób wyjeżdżających za granicę,
- opracowywanie standardowych umów pomiędzy pracodawcą polskim a pracodawcą zagranicznym,
- doradztwo przy wykonywaniu działalności gospodarczej przez agencję ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. z 2008 r. Dz. U. Nr 69, poz. 415),
- reprezentowanie agencji przed Państwową Inspekcją Pracy.